Szkolenia
Opodatkowanie działalności transportowej w 2019 roku PDF Drukuj Email
wtorek, 05 marca 2019 00:00

Termin i miejsce szkolenia: Warszawa (Centrum), 2 kwietnia 2019 r. godz. 10.00-15.00

Program:

I. NOWE REGULACJE USTAWOWE W POLSKIM SYSTEMIE PODATKOWYM

1. MDR – raportowanie o schematach podatkowych ● kogo obowiązuje ● terminy ● forma i miejsce składania ● kary ● przykłady możliwych schematów w transporcie i spedycji.
2. WHT – nowy system rozliczania podatku u źródła ● limity kwotowe ● kogo obowiązuje ● kiedy stosować kserokopie certyfikatu rezydencji ● wzory dokumentacji do rozliczeń. Rozliczenia WHT w transporcie ● tytuły do poboru WHT ● zakres zwolnień na 2019 rok.
3. Ceny transferowe w transporcie i spedycji  ● nowe limity ● zasady rozliczeń i dokumentowania ● przepisy wykonawcze. Typowe schematy powiązań osobowych, rodzinnych i kapitałowych w transporcie.
4. Exittax w transporcie i spedycji. Sytuacje i przykłady możliwego opodatkowania i rozliczania.
5. Składanie e-sprawozdań finansowych ● jednostki zobowiązane ● zakres informacji. Podpisywanie e-sprawozdań przez osoby zobowiązane krajowe i zagraniczne.
6. Struktury elektroniczne do przekazywania sprawozdań i informacji  ● skąd pobrać.

II. PODATEK VAT W PRAKTYCE I ZAKRES ZMIAN

1. Zasady składania JPK_VAT w 2019 roku ● propozycje połączenia VAT-7 z JPK_VAT.
2. Kiedy sporządzać JPK_MAG w transporcie.
3. Metoda podzielonej płatności VAT ● decyzja Komisji Europejskiej o obligatoryjności i zakresie stosowania ● propozycje zmian w stosowaniu.
4. Inne zmiany w VAT obowiązujące od  2019 roku.
5. Wiążąca Informacja Stawkowa ● od kiedy ● za ile? ● tryb wydawania ● nowa klasyfikacja CN dla VAT.
6. Istotne ostatnie wyroki TSUE dotyczące dokumentowania prawa do stawki 0% w transporcie międzynarodowym.
7. VAT przy szkodach w transporcie.
8. Przygotowanie do rozliczeń VAT w transporcie towarowym po softbrexicie lub hardbrexicie ● jakie regulacje unijnej dyrektywy VAT i polskiej ustawy o VAT zastosujemy do rozliczeń w transporcie ● promów ● eurotunelu ● przy fakturach od kierowców zarejestrowanych w GB ● zasady odzyskiwania VAT od zakupów w GB przed brexitem i po brexicie.
9. Inne projektowane zmiany w VAT.

III. ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1. Zasady rozliczania samochodów osobowych ● Objaśnienia Ministerstwa Finansów a zapisy ustawowe ● Przykłady rozliczen limitów dla różnych form posiadania samochodów w firmie ● Stare samochody w nowych przepisach ● Rozliczanie sprzedaży samochodów firmowych na przykładach.
2. Zmiany w rozliczeniach podatku dochodowego od nieruchomości logistycznych (budynków) i opodatkowanie niektórych budynków mieszkalnych.
3. Zmiany w opodatkowaniu w 2019 roku w ramach uproszczeń podatkowych.
4. Stawka podatku CIT 9%.

IV. KWOTA PROGNOZOWANEGO PRZECIĘTNEGO WYNAGRODZENIA NA 2019 ROK DLA WYLICZEŃ LIMITÓW ZUS W PRZYPADKU ODDELEGOWANIA.

V. WYROK TSUE W ZAKRESIE POTRĄCEŃ Z FRACHTU W AUSTRII NA POCZET EWENTUALNYCH KAR ZA NIEPRAWIDŁOWE DELEGOWANIE.

VI. Inne zagadnienia zgłoszone przez uczestników.

 


Prowadzenie szkolenia i opracowanie materiałów - Anna Piotrkiewicz, absolwentka SGH i Międzynarodowej Szkoły Menedżerów, wykładowca  prawa podatkowego na Podyplomowym Studium Transportu, Spedycji i Logistyki w SGH, b. pracownik Ministerstwa Infrastruktury, b. doradca w ZMPD, prowadząca szkolenie podatkowe dla firm transportowych i spedycyjnych od 26 lat

Koszt uczestnictwa:

430 zł - za udział jednej osoby (w tym 80,41 VAT)
370 zł - za udział kolejnej osoby z tej samej firmy (w tym 69,19 VAT)

Cena obejmuje:
- zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, obiad, napoje.

Zgłoszenia przyjmujemy do 29 marca 2019 r. - ilość miejsc ograniczona!
Do zgłoszonych uczestników prześlemy wszystkie niezbędne informacje.

Uczestnicy szkoleń otrzymają materiały szkoleniowe.

Wydajemy zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.


Zgodnie z unijnym rozporządzeniem RODO dane osobowe osób zgłoszonych na szkolenie będą przetwarzane jedynie dla potrzeb tego szkolenia (zawiadomienie, lista obecności, zaświadczenie) i ewentualnie do przesyłania kolejnych ofert szkoleniowych.